Privacybeleid

De Ruif van Amsterdam /Thirza Schaap Consultancy B.V, gevestigd aan de Utrechtsedwarsstraat 147, 1017WE Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en zakelijke klanten en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens:
De Ruif van Amsterdam / Thirza Schaap Consultancy B.V.
Utrechtsedwarsstraat 147A
1017WE Amsterdam
Nederland

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en zakelijke klanten en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

1. Boekingen en reserveringen voor de (vergader)locatie: Indien u via email, offerte formulier of telefonisch een reservering plaatst dan verwerken wij voor de offerte: uw bedrijfsnaam, naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail adres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de communicatie mbt een offerte en/of boeking van de (vergader)locatie. Na de boeking zullen de gegevens ook gebruikt worden voor het verwerken van de factuur die wij digitaal versturen. 2. Financiele administratie: Wij zijn wettelijk verplicht, wanneer wij u een factuur sturen, deze factuur te bewaren. Ten behoeve van het opstellen van de factuur worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en ons gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming of wettelijke plicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verwerken de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor eigen doeleinden en verstrekken gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij maken bij het verwerken wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens.

– Google Analytics om te begrijpen hoe u onze website gebruikt
– WordPress en WooCommerce voor onze webpagina
– Rompslomp & Den Heijer Administratie en Advies voor onze financiele administratie

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door een mail te sturen naar info@deruifvanamsterdam.nl. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@deruifvanamsterdam.nl.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aangezien uw privacy bij ons van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op onze website worden gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft over onze Privacy Verklaring, dan kunt u een mail sturen naar info@deruifvanamsterdam.nl.